Contact us!

Användning av blockchain för distribution av solenergi

Meta Bytes leder just nu, tillsammans med Halmstad Högskola, en studie om användningen av blockchain i ett spännande projekt inom solenergidistribution. Projektet drivs av WSP på uppdrag av Eksta Bostads AB och har som mål att öka lönsamheten för solcellssystem i byggda miljöer samtidigt som energi- distributionen decentraliseras. I projektet kommer affärsmodeller för blockchain att både användas och utvärderas för att förbättra de s.k. prosumenternas beteende.

Vi är väldigt glada över att få vara en del av ett så viktigt projekt som detta!

Tillbaka