Contact us!

Invest in Halland uppmärksammar Meta Bytes på sin hemsida

Invest in Halland, ett initiativ av Region Halland, har skrivit om Meta Bytes på sin hemsida!

Invest in Halland är en ideell organisation som har som mål att marknadsföra och utveckla Halland som näringslivsdestination och attrahera internationella investeringar till regionen. Med sitt nätverk hjälper de internationellt verksamma företag med vägledning för att de ska kunna investera och expandera i Halland.

I en ny artikelserie vill Invest in Halland lyfta innovativa företag och människor i Halland med syfte att positionera och stärka Halland som näringslivsdestination – och kom då att tänka på Meta Bytes.

Vår grundare och CTO Oskar lät sig intervjuas och förutom att konstatera att han är en “full-fledged computer nerd” tog artikeln upp ämnen som Swedish AI Startup Landscape och Meta Bytes företagskultur.

- Vi är rätt unga och märker ofta att vi är lite av en frisk fläkt för många kunder, vilket inspirerar dem. Vi tar ner konversationen på en mer avslappnad nivå, vilket gör diskussion mer produktiv och ärlig, och det bygger förtroende. Vi vill inte vara den där tråkiga konsultbyrån – det ska vara roligt att jobba med oss.

Självklart låg även en del fokus på hur det är att bo i Halland och på landet som ju faktiskt Oskar gör. Och han var noga med att påpeka att man inte behöver känna sig isolerad bara för att man bor på landet:

Artikeln är skriven på engelska och du kan läsa den i sin helhet på Invest in Hallands hemsida.

Tillbaka