Contact us!

Kan man spara vatten med hjälp av blockchain?

Under de kommande sex veckorna kommer Meta Bytes hjälpa studenterna vid Högskolan i Halmstad att undersöka just detta. Studenterna ingår i HighFive:s projekt Get to work, ett program där deltagarna denna gång ska designa ett “use case” för blockchain och därmed ta sig an verkliga utmaningar som företag upplever.

Utmaningen handlar om vattenförbrukning och studenterna ska undersöka hur blockchain kan användas i ett regionalt projekt som heter "Vattenprojektet" med målet att öka transparensen och minska vattenförbrukningen.

Igår presenterade Meta Bytes konceptet blockchain för stud- enterna och under de kommande veckorna kommer vi att gräva djupare i teknologin samt designa ett riktigt use case där blockchain ska tillämpas med målet att spara vatten. Är du intresserad av att lära dig mer om hur blockchain kan lösa ditt företags utmaningar? Hör då av dig!

Tillbaka