Contact us!

Meta Bytes inleder samarbete med Accesia

Accesia AB har valt Meta Bytes för att utveckla en modullösning till deras molnbaserade verktyg som används av veterinärer över hela världen.

Företaget är inriktat på djurtandvård och deras verksamhet täcker allt ifrån globala vidareutbildningar för veterinärer till utveckling och tillhandahållande av specialinstrument, utrustning och förbrukningsmaterial för veterinärkliniker och djursjukhus.

Som en del av sin resa mot att förbättra djurtandvården har Accesia utvecklat produkten Prodenta Cloud, ett journalsystem som förenklar det dagliga arbetet i tandavdelningarna på veterinärklinikerna. Det görs bland annat genom användning av standardiserade koder för olika diagnoser och behandlingar som utförs.

Du kan läsa mer om Prodenta Cloud här.

Accesia förbättrar nu systemet ytterligare genom att, tillsammans med oss på Meta Bytes, utveckla en modul för röntgenbilder som kopplas direkt till den vanliga journalföringen. För användarna innebär detta ett betydligt mer effektivt sätt att arbeta på och tack vare att alla data lagras i molnet blir dialogen mellan inblandade parter (t.ex. kollegor, remissinstanser och försäkringsbolag) enklare.

Emil Andersson, försäljningschef på Accesia:

Redan vid första kontakten med Meta Bytes var det tydligt att de är drivna, ambitiösa och riktigt duktiga på det de gör. De satte sig snabbt in i vår situation och har lyft oss till att bli en effektiv samarbetspartner – vilket är precis vad vi sökte.

Tillbaka