Contact us!

Meta Bytes inleder samarbete med Hushållningssällskapet

Vi är glada att meddela att Meta Bytes framöver kommer att samarbeta med Hushållningssällskapet Halland, Hushållnings- sällskapet Skåne och Sveriges lantbruksuniversitet. Detta i ett helt nytt projekt som syftar till att öka konkurrenskraften för Sveriges lantbruksindustri.

Med hjälp av data från flera års fältexperiment kommer denna digitala tjänst att göra det möjligt för jordbrukare, rådgivare, forskare och andra parter att på ett effektivare sätt fatta databaserade beslut. Datan kommer kunna användas i många skeden av den nuvarande processen – från planering till rådgivning och utvärdering – samtidigt som den förbättrar konkurrenskraften för de enskilda jordbrukarna.

Tillbaka