Contact us!

Meta Bytes levererar nya lösningar till HYMA

Meta Bytes har inlett ett samarbete med HYMA som kommer innebära bland annat leverans av lösningar inom artificiell intelligens samt allmänt stöd till deras verksamhet. Det första projektet går ut på att automatisera en tidskrävande arbets- process som rör garantiregistrering av sålda produkter för HYMA:s dotterbolag Hylte Jakt & Lantman.

Henrik Assarsson, VD på Meta Bytes:

"Vi ser stora utvecklingsmöjligheter tillsammans med teamet på HYMA och kommer att bidra med vår spetskompetens inom både artificiell intelligens och blockchain. Som alltid när vi arbetar med våra kunder kommer vår leverans inte att sluta vid implementeringen utan vi kommer vara med och stötta HYMA i deras fortsatta arbete med digitalisering och produktutveckling."

HYMA, som ägs av Verdane, är en snabbväxande företagsgrupp inom skogs-, jakt- och trädgårdsindustrin. Förutom Hylte Jakt & Lantman driver de även e-handelsbutikerna Maskinklippet, Dogger och Duab samt äger det finska grossistföretaget Navitek Oy. HYMA:s vd Anders Carlsson säger följande om samarbetet med Meta Bytes:

"Under det senaste året har vi genomfört en del stora förändringar i våra företag, bland annat har vi bytt ut hela vår IT-miljö. Att vi nu vill effektivisera våra processer med högteknologiska lösningar känns som ett naturligt steg och att göra detta med ett företag som Meta Bytes känns riktigt bra. Det är ett spännande bolag med mycket kunskap och erfarenhet som kännetecknas av sitt innovativa tänkande."

I och med det nya samarbetet med HYMA har Meta Bytes fått en stark regional partner som under 2020 hade en årlig omsättning på 744 miljoner kronor, en ökning med 28% från föregående år.

Tillbaka