Contact us!

Meta Bytes värnar om sin lokala närvaro

I sommar har alla som befunnit sig i eller i närheten av Laholm kunnat hämta ett exemplar av den kostnadsfria Magasin Laholms sommarupplaga. Och just det här numret innehöll en exklusiv intervju med Meta Bytes grundare Henrik och Oskar.

När tidningen bokade intervjun var det inte, som Oskar först trodde, för att ge honom utmärkelsen Årets skägg 2021, utan snarare för att lära sig mer om ett par lokala nördar som grundat ett företag som snabbt har vuxit till att bli det största teknik- företaget i området. Det är tydligt att Meta Bytes framgång inte har gått obemärkt förbi.

Ett av de viktigaste ämnena i artikeln är Meta Bytes engagemang för att stödja lokala företag. Genom att ha etablerat sig fysiskt i Laholm har Meta Bytes varit perfekt positionerat för att hjälpa närliggande företag med gemensam bakgrund och gemensamma värderingar med innovativ teknik och kreativt genomförande.

"Vi är inte rädda för att jobba mycket och vi har också hittat väldigt bra personal", förklarar Henrik i artikeln. Och tur är väl det för på tal om lokala företag nämner Oskar att "det finns många framgångsrika tillverkningsföretag i området som vi kan hjälpa".

Det kan låta enkelt, men genom att hålla sig till det som ligger dem närmast: var de kommer ifrån och den senaste tekniken, har Henrik och Oskar skapat efterfrågade produktlösningar för kunder som alltför ofta har förbisetts av Meta Bytes konkurrenter i de större städerna. På så sätt har de bidragit med effektiva lösningar som kommer att hjälpa kunderna att bli mer konk- urrenskraftiga i framtiden.

Meta Bytes framgång är direkt förknippad med sina kunders framgång, vilket i sin tur också är regionens framgång. Berätt- elsen om Meta Bytes börjar i Laholm – och vem vet var den kommer sluta?

Du kan läsa hela artikeln på sidorna 34-35 här.

Article about Meta Bytes
Tillbaka