Contact us!

Nytt projekt med Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet erbjuder rådgivning för utveckling av såväl jordbruk som landsbygd och är en ideell kunskaps- och medlemsorganisation som består av totalt 15 regionala, fristående avdelningar. De arbetar aktivt med att förvalta jordens resurser och har en vision om en attraktiv svensk landsbygd med ett växande näringsliv.

Den regionala avdelningen, Hushållningssällskapet Halland, ska nu, tillsammans med Ahla Mossens vilthägn, Jägareförbundet Halland och Länsstyrelsen i Hallands län, skapa en app kring vildsvin där Meta Bytes kommer stå för utveckling och drift av appen.  

Appen är den första av sitt slag i Sverige och ska genom att underlätta samarbetet mellan jägare och vilthanteringsanläggningar bidra till en ökad avskjutning av vildsvin och enklare hantering av köttet. I appen kommer användarna att kunna bidra med information och kunskap och de ska även kunna kommunicera med varandra.  

– Det finns en efterfrågan på samordning av information kring vildsvin. Idag finns det väldigt mycket information att hitta, men informationen finns utspridd på många olika ställen. Det finns också ett tomrum kring hanteringen av vildsvinskött och vad som når vilthanteringsanläggningarna. Här kan vi fylla en lucka, menar Håkan Cajander som är projektledare vid Hushållningssällskapet Halland.

Utvecklingen av appen kommer påbörjas inom kort.

Läs mer om projektet på Hushållningssällskapets hemsida.  

Tillbaka