Contact us!

Ökad konkurrenskraft med AI.m

Sedan en tid tillbaka är vi involverade i AI.m, ett samverkansprojekt som är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Halland, Halmstad Högskola och Halmstad Kommun genom företagsinkubatorn HighFive.

Syftet med projektet är att få företag att undersöka hur de kan applicera AI i sin verksamhet och till sin hjälp har de flera experter och forskare, inklusive Meta Bytes, inom AI, servicedesign, affärsutveckling, cirkularitet och UX-design. Företagen ansöker själva om att medverka och utvalda bolag går sedan igenom en individuell innovationsprocess som börjar med en kartläggning av var i verksamheten AI kan appliceras och slutar med en AI-prototyp och roadmap kring finansiering och implementering.

Du kan läsa mer om AI.m och de företag som tidigare har deltagit i projektet på deras hemsida:

AI är inte framtiden – det är nu. Genom AI.m ger innovationsarenan HighFive tillsammans med Högskolan i Halmstad halländska företag en unik möjlighet att öka sin konkurrenskraft med hjälp av artificiell intelligens, människocentrerad design och affärsutveckling. Alltihop i en innovationsprocess där experter och forskare från både högskola och näringsliv står till din tjänst.

Oskar Lundgren, vår CTO, säger följande om AI.m:

Det är kul, och välbehövligt, att lokala aktörer driver ett initiativ som fokuserar på att öka företags konkurrenskraft med hjälp av artificiell intelligens. Vi ser att många företag har intresset men att det tyvärr är få som faktiskt implementerar AI, vilket gör att de riskerar att gå miste om stora fördelar. Ett projekt som AI.m gör att fler vågar ta steget.

Genom projektet har vi träffat ett flertal spännande bolag som är intresserade av att utforska möjligheterna med AI. Vi har genomfört workshops för att lära känna företagen och deras behov för att sedan kunna identifiera de områden där AI kan tillämpas och ser mycket fram emot att implementera lösningarna i framtiden.

Tillbaka