Contact us!

Skapa affärsvärde med hjälp av Disruptive Technologies

Zara Zamani, Head of Disruptive Technologies på Meta Bytes, intervjuas i majnumret av tidningen Analytics Insight.

"Eftersom disruptive tech fortsätter att utvecklas i snabb takt finns det stora möjligheter för oss att hjälpa till att förvandla komplexa koncept till teknisk verklighet. På så sätt kommer alla sorters företag att gynnas vilket skapar stora effekter för våra kunder."

Zara pratar också om vad som krävs av dagens företagsledare för att ta till sig disruptive tech och om hur vi på Meta Bytes hjälper våra kunder med digitalisering.

Du kan läsa hela artikeln här.

Zara Zamani

Tillbaka