Contact us!

Tre månader på Meta Bytes – ord från en LIA-student

Under hösten har vi haft Sarah hos oss som ha gjort sin LIA. LIA står för Lärande i arbete och ingår i samtliga program som erbjuds på landets yrkeshögskolor. Av totalt fyra terminers studier ska en omfatta praktik på en arbetsplats.

Sarah studerar objektorienterad programmering med AI-kompetens och har genomfört sin praktik på Meta Bytes. Här kan du läsa om hur hon upplevt sina månader hos oss!

Som studerande på en YH-utbildning är det ofta stort fokus på att hitta en LIA-plats. Man kan få höra att man ska vara ute i god tid och skicka ut ansökningar tills fingrarna blöder. ”Uppdatera ert CV! Ring upp företagen och presentera er! Gå dit i strumplästen och tigg! OCH GLÖM FÖR ALL DEL INTE LINKEDIN!!!”

Mer sällan blir man tillsagd att välja med omsorg. Att inte acceptera första bästa företag om det inte känns rätt och att våga ställa krav på arbetsplatsen man ska spendera flera månader på. För är man född med minsta smula prestationsångest och självbevarelsedrift kommer man undra vad fasen man har gett sig in på och ifrågasätta om man någonsin kommer förstå uppgiften. Då är det extra viktigt att man är på en plats där man kan få vara dum. Och ny. En plats som uppmuntrar till kunskap.

Meta Bytes är precis en sådan plats.

Aldrig har mina kollegor på Meta Bytes fått mig att känna mig stressad över att det tar för lång tid att slutföra en uppgift. Inte heller för att polletten ibland verkar trasig och inte trillar ner i första taget. Däremot har de gett mig svåra utmaningar, i ett verkligt projekt. Väl medvetna om att det här är helt nytt för mig på många sätt.

Det är viktigt att företag förstår att LIA för dem är till för att lära ut. Inte för att bedöma vad en student redan har lärt sig. Eller för att tillgodogöra sig gratis arbetskraft. En bra LIA-plats bör mätas i hur mycket studenten faktiskt har lärt sig under perioden. Med stora utmaningar och bra stöd växer man i att bli en bättre utvecklare. Och på Meta Bytes får man stora portioner av båda dessa.

Under min tre månader långa LIA på Meta Bytes har jag känt mig dummare än jag någonsin gjort förr. Men precis som med sorteringshatten i Harry Potter så kommer hjälp till den som ber om det. På Meta Bytes finns det kompetens, engagemang, och en anda av tillförsikt. Det är ett relativt ungt företag och livet har inte slagit entusiasmen ur de anställda. Det finns inget slentrianmässigt med arbetsdagarna här utan istället präglas de av spänning, fokus på problemlösning och en uppriktig glädje och respekt för projekten som utvecklas.

Jag har visserligen inget att direkt jämföra med men under min tid på Meta Bytes har jag har stortrivts OCH jag har framförallt både utvecklat och utvecklats!

Tillbaka